Saturday, January 10, 2009

pagdadalaga

Pabagsak na bumaon ang ngalay na puwit
sa upuan ng pedicab, nangangarapnaghahanap
ang kinse anyos niyang braso
ng kipkip na libro, o notebook
na may mukha ng mga idolong artista
Sana ang pagdadalaga’y kasing-saya
ng mga naka-unipormeng dalagita
na nasa kabilang-gilid ng kalsada -- binibilog
ang usok ng kabataan sa gitna ng tawanan.
Nguni’t
kasing-ilap ng natitisod na bato
ang tinatahing pangarap – lumalayo
Habang lumalapit ang paa niya, kasama
ng maraming kinse-anyos
sa entrada ng pinapasukang pabrika.
Sa bawa’t lapat ng pintuang bakal,
may katahimikan,
kahungkagang sumasampal…
Realidad. Mundong hindi magkakatulad.
Sa loob, ay amoy ng nasusunog na langis
ng mga makina at retasong
inaabangan ng karayom at kamay.
Dito niya idudugtong at tatahiin ang buhay.
Bubuuin tulad ng mga retasong ginagawang basahan.
Limandaang bilog
na basahan ang tatapusin
bago pa maluwag na makahinga
bago pa magawang kapainalisin…
ang mga hibla ng sinulid na kumakapit sa buhok niya.

No comments: