Saturday, January 10, 2009

mga dahon

habang nakaupo,
binabakas ko sa damuhan --
na minsan nating inupuan,
ang mga pangako ng pag-ibig
na walang hanggan.
sa aking pag-iisa
patuloy kong naaalala
ang nakasahod mong kamay
sa mga dahon,
napaisa-isang
nalalaglag
.
.
.
tulad ng mga pangako mong walang-tatag.

No comments: