Tuesday, April 22, 2008

sana

Isipan ma’y napapagod din
Sa pagiisip ng mga kataga
Na magsasalarawan ng tunay na nadarama ng puso ko

Ngunit nang ika’y dumating
Ang aking isipa’y biglang sumigla
Ang mga titik at himig ay tila di mapigilang agos ng batis

*Sana sa tuwina’y kapiling kita
Sa paglikha ng mga awit ng paglaya
Sana’y laging kasama kita
Sa pagsasalarawan ng buhay

**Sana sa tuwina’y kapiling kita
Sa paglikha ng mga awit ng paglaya
Sana’y laging kasama kita
Bigyan natin ng kulay ang buhay

Dahil mithiin ay iisa
At ang katuparan nasa ating pagpapasya
Ang ibig ko lamang ay narito ka
Katuwang at kasama sa pagkilos

Dama ko ang lumbay at saya
Sa saliw ng aking gitarang dala
Hatid ay pagibig sa bayan na di kailanman mapapantayan

[Ulitin *]

[Ulitin **]

Sana sa tuwina’y kapiling kita

No comments: